Thuê kho, nhà xưởng - Bất động sản tại Vĩnh Phúc

Danh mục
Có tổng số 34 tin rao
Tiêu đề
Tỉnh/Thành
Thời gian
Ảnh
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
14/07/2014
Cho thuê xưởng 4000m2 thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
14/07/2014
Cho thuê xưởng thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
16/06/2014
Cho thuê kho KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
13/06/2014
Cho thuê kho 3000m2 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
13/06/2014
Cho thuê kho 8000 m2 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
13/06/2014
Cho thuê kho KCN Bình Xuyên- Vĩnh Phúc
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
13/06/2014
Cho thuê nhà xưởng ở KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
13/06/2014
Cho thuê nhà xưởng cụm CN Khai Quang Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
26/01/2013
Cho thuê kho 1800m2 tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
17/01/2013
Cho thuê kho nhà xưởng TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
06/01/2013
Cho thuê nhà xưởng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
12/09/2012
Cho thuê nhà xưởng Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
28/08/2012
Cho thuê nhà xưởng, kho Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Bình Xuyên - Vĩnh Phúc
19/08/2012
Cho thuê kho xưởng kcn Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
21/06/2012
Cho thuê nhà xưởng Phúc Yên, Vĩnh Phúc.
Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc
19/06/2012
Cho thuê nhà xưởng kcn Khai Quang, Vĩnh Phúc.
Ads market